Jejoo

Dans la męme rubrique

Menaka «amande douce », azo hanadiovana tarehy isan’andro

15/10/2019

Na nanao haingon-tava na tsia dia tokony hodiovina foana ny tarehy isaky ny hariva mialoha ny hatory sy amin’ny maraina. Io ilay antsoina hoe “démaquillage”.

 Lire la suite...

Manala kentrona amin’ny tantely…izao atao

14/10/2019

Misy karazany 4 ireo fomba azo atao hanalana tsikelikely ny kentrona eo amin’ny tarehy amin’ny alalan’ny tantely.

 Lire la suite...

Te hanao « faux ongles », matihanina ihany atonina!

11/10/2019

Teknika iray hikarakarana ny hoho sy entina hampaniriana azy ny fametahana « faux ongles ».

 Lire la suite...

Ny tokony ho fikoloana tongotra, ao an-trano

10/10/2019

Raha karazan’ireny olona tia mikarakara vatana amin’ny akora natoraly ao an-trano ireny ianao dia azonao andramana ity “gommage” ho an’ny tongotra ity.

 Lire la suite...

Manarina ny hodi-tava reraka

08/10/2019

Vao vizana, na tsy dia natory tsara, dia hita avy hatrany eny amin’ny tarehy ny vokany. Raha hamonjy lanonana na hanatrika fotoan-dehibe kanefa sendra izany havizanana izany, dia hanavotra anao ireto paipaika ireto :

 Lire la suite...

Mamotsy helika amin’ny citron, yaourt, karibaonetra …

07/10/2019

Rehefa miandrona eo amin’ny helika ny sela maty dia lasa mivalomainty ny hoditra. Ratsy anefa ny mahita ny lokony miavaka be tahaka izany.

 Lire la suite...

Otra manala kentrona sy mampihenjana ny hodi-tava

04/10/2019

Fantatrao ve fa mitondra vahaolana maro amin’ny fikoloana ny hatsaran-tarehy ny otra ? Ity iray ity izao dia manala havizanana sady misoroka ny fipoiran’ny kentrona izay maha-antitra ny tarehy :

 Lire la suite...

Beauté

Diloilokôkôsykafe :Gommagenatoralytsara be

08/06/2019

Manadiohoditra, mampalefakaazyarymanatsaranykalitaonynyfikolokoloanaazyamin’nyfangaronadiloilokôkôsyvovokakafe, arymenaka “amandedouce”.

 

 Manamandina no asan’nydiloilokôkô, manadioifotonynykafearymikolokoloazykosailaymenakaamandedouce.  Rahamizatramanaoan’ityfikoloanaityianaodiahadio, hazavaaryhalandinahatranynyhoditrao.

Akorailaina

-          Diloilokôkô 6 sotrokely

-          Menaka “amandedouce” 2 sotrokely

-          Vovokakafemainatsara 7 sotrokely

Fikarakaranaazy

Ararakaaoanatylasitranyvovokakafediaampidirinaaoanatylafaoroefanafanaina 80° mandritranyoraroa. Rehefamahamaytsarasymainatsaraizany, diaarotsakaaoanatyviliajobobakolyaryarotsakaaokoanydiloilokôkôsynymenaka “amandedouce” efanafangaromitokana. Rehefamitambatratsaraizyrehetradiaahosotraamin’nytarehymainatsara, aryarahinaotramanoritraboriborymalefakamandritrany 10 minitra, rahaela. Kobaninaamin’nyranomatimatyaoaorian’izaydiahamaininatsara.

 

Tsara ho fantatra :

Mbahahalalanamialohafa ho zakan’nyhoditranatsianyakorairayahosotraoaminydiaasioandranakelyeoamin’ilayfaritramiforitraamin’nyato-tanana. Avelaohihamainaeofoanamandritrany 48 ora, karehefahitafatsynisyzavatraniseho toy nyhidihidy, fivontosana, mivoaramena, …diazakanaoizayilayakora.

 

Ando 

 

 <<Retour

 

Copyright 2009 Jejoo